Onrust bij afvalverwerkers na asbestincidenten

Tijdens onderhoudswerkzaamheden bij AEB en AVR is met asbest vervuild straalgrit gebruikt waardoor de gezondheid van het personeel mogelijk gevaar heeft gelopen. Ook bij HVC zijn voorzorgsmaatregelen genomen.

October 10th, 2017