Onderzoek naar afvalverbranding door burgers als bron fijnstof

Het milieucomité van het Europees Parlement (Envi) wil 2 miljoen euro uittrekken om te onderzoeken welk effect van het verbranden van vast afval door burgers heeft op de luchtkwaliteit.

September 3rd, 2016