Nog geen oordeel over noodzaak mer voor mestverwerking Oss

OOC Beheer B.V. wil op industrieterrein Elzenburg in Oss een installatie oprichten om jaarlijks 500 kton ruwe drijf mest te verwerken. Of er voor de vergunningen een milieueffectrapportage (mer) nodig is, is nog even onduidelijk.

March 30th, 2017