Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Attero

Mel Kroon is benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Attero.

July 13th, 2019