Nieuwe tunnelcompostering voor intercommunicale ILvA

De composteringsinstallatie van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu, Land van Aalst (ILvA) was aan vervanging toe. Omdat een vergistingsinstallatie met energiewinning te duur was, is gekozen voor een aerobe gft-composteringsinstallatie.

October 3rd, 2017