Nieuwe tarieven voor gemeenten Avalex

Een positief eigen vermogen sinds eind 2015 betekende dat het tijd was voor een nieuwe tariefstructuur voor de Avalex-gemeenten. Niet elke gemeente heeft daar direct voordeel van.

December 1st, 2016