Nieuwe dynamische gunning Avalex

Een nieuwe offerte-uitvraag binnen het Dynamisch aankoopsysteem (Das) heeft geleid tot een drietal verwerkers voor acht deelstromen van de milieustraten van Avalex.

January 9th, 2018