Nieuwe consultatie omtrent herziening Evoa

De herziening van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (Evoa) is een stap verder. Belanghebbenden kunnen nu hun mening geven over specifieke maatregelen.

May 12th, 2020