Nieuwe aanpak verpakkingen "in strijd met mededingingsregels"

De nieuwe afspraken rond kunststof verpakkingsafval tussen VNG, Afvalfonds en Midwaste stuiten op kritiek. Niet alleen zouden deze de prijs voor inzameling en verwerking flink kunnen opdrijven, ook zou de nieuwe aanpak strijdig zijn met mededingingsregels.

December 23rd, 2019