Natuur & Milieu blijft bij standpunt bioplastics

Het onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research naar de compostering van bioplastics is voor Natuur & Milieu geen aanleiding haar standpunt te herzien.

February 14th, 2020