Mook en Middelaar van gewicht naar frequentie-diftar

De gemeente Mook en Middelaar gaat het restafval weer met aparte zakken inzamelen in plaats van een container. De betaling verschuift dan van gewicht naar frequentie.

January 20th, 2020