‘Mogelijkheden om hout te recyclen nog uiterst beperkt’

Van al het afvalhout dat in Nederland vrijkomt, wordt zo’n 560 kton gerecycled, terwijl ongeveer 1.180 kton wordt toegepast voor energieopwekking. Een meer circulaire aanpak is dringend gewenst.

May 22nd, 2020