Minister beslist niet meer over afvalstof

De beslissing om een afvalstof die een handeling voor een nuttige toepassing heeft ondergaan niet als afval is aan te merken, komt niet meer bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat te liggen.

September 6th, 2019