Middelburg overweegt uitbesteden afvalinzameling

De gemeente Middelburg zamelt het huishoudelijk afval in de stad nog zelf in, maar voor hoe lang nog? Het college is er niet zo zeker van dat afvalinzameling nog langer een kerntaak van de gemeente moet zijn.

January 6th, 2017