Methaanemissie stortplaatsen gehalveerd in 2030

De methaanemissie van Nederlandse stortplaatsen kan in 2030 zijn teruggelopen tot 1,2 Mton CO2-equivalenten. In 2018 zorgden de stortplaatsen nog voor een emissie van 2,4 Mton CO2-equivalenten.

January 29th, 2020