‘Meeste getoetste milieueffectrapportages in orde’

Minister Van Nieuwenhuizen voelt er niets voor om extra handhavingstaken bij het Rijk neer te leggen om te controleren hoe bestuursorganen van andere overheden hun rol als bevoegd gezag vervullen ten aanzien van milieueffectrapporten.

May 19th, 2020