Meer samenwerking tegen illegale asbestverwijdering

De Inspectie SZW en omgevingsdiensten gaan nauwer samenwerken om erop toe te zien dat de asbestverwijdering goed en veilig en verloopt.

May 17th, 2017