Meer samenwerking met China voor duurzame economie

Om de economie verder te verduurzamen, is tussen Nederland en China kennisdeling en intensieve samenwerking van overheidsinstanties nodig. Dat betoogt staatssecretaris Dijksma vandaag in China.

September 15th, 2017