Meer informatie over totstandkoming importheffing openbaar

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het tweede deel van de informatie openbaar gemaakt over hoe het besluit tot de invoering van de importheffing tot stand is gekomen.

February 21st, 2020