Meer duidelijkheid nodig over afvalstof of geen afvalstof

In de Eerste Kamer heeft het CDA de regering gevraagd of zij niet meer duidelijkheid kan scheppen over wanneer materialen een afvalstof zijn en wanneer zij dat niet zijn. Aanleiding is de wijziging van de Wet milieubeheer als gevolg van de wijzing van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra).

April 28th, 2020