Meer aanvoer nodig voor Brabantse nascheiding

De acht Noord-Brabantse gemeenten die samen de mogelijkheden voor een nascheidingsinstallatie onderzoeken, kunnen zelf niet voldoende afval bieden. Er is aanbod nodig van andere Brabantse of Limburgse gemeenten.

November 24th, 2020