Lovende woorden voor EU-actieplan voor een circulaire economie

De eerste reacties op het nieuwe Europese actieplan voor de circulaire economie zijn positief. Wel wordt er gewezen op gemiste kansen zoals het beprijzen van grondstoffen en het ontbreken van een doelstelling om het gebruik van hulpbronnen te verminderen.

March 11th, 2020