Lokale nieuwsmedia vragen om maatregelen tegen Ja-Ja sticker

Door de opkomst van de Ja-Ja sticker dreigen “persvrijheid, journalistieke onafhankelijkheid en pluriforme nieuwsvoorziening op lokaal niveau” in het gedrang te komen.

February 10th, 2020