Lidstaten herbevestigen belang afvalhiërarchie

De afvalhiërarchie moet leidend blijven in de omgang met afval, vinden de leden van het Europese Comité van de Regio’s. Afvalverbranding met energieterugwinning mag dan noodzakelijk zijn, het moet zoveel mogelijk vermeden worden.

December 4th, 2017