Lap3 op valreep 2017 in werking

De inspraakprocedure is afgerond en het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan (Lap3) is definitief vastgesteld. Per 28 december 2017 treedt het plan in werking.

November 28th, 2017