Landelijke uitrol beloningssysteem lijkt nog ver weg

De stuurgroep van de pilot ‘Schoon Belonen’ wil de pilot met de inzameling van kleine flesjes en blikjes in 2017 intensiever monitoren om meer en betere informatie te verzamelen over het werkelijk aantal betrokken inwoners en de werking en effectiviteit van de pilots.

February 14th, 2017