Kennisuitwisseling cruciaal voor circulaire economie

Omdat er geen blauwdruk bestaat voor de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, vormt kennisuitwisseling een cruciale voorwaarde voor de realisering ervan. Het rapport Europe goes Circular van het EEAC wil aan die kennisuitwisseling een bijdrage leveren.

June 21st, 2017