Kartelvorming bij sloopbedrijven

Een meervoudige kamer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigt dat er sprake is geweest van kartelvorming tussen sloopbedrijven, zij het niet de meest ernstige vorm.

October 20th, 2017