Kamer wil meer weten over ontwerpbesluit afvalstoffen

Volgens een nieuw ontwerpbesluit moeten bepaalde bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die gescheiden worden afgegeven ook afzonderlijk worden ingezameld. De PvdA wil meer weten over de uitzondering die hierop geldt.

February 1st, 2017