Kamer krijgt weinig duidelijkheid over afvalstoffenbelasting

In het regeerakkoord is afgesproken de afvalstoffenbelasting te verhogen en te verbreden, maar weet de regering wel hoeveel deze belasting verhoogd moet worden om gedragseffecten te bewerkstelligen?

November 3rd, 2017