Kamer akkoord met implementatie Kra, inclusief amendement

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet Milieubeheer om de herziene EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) te implementeren, inclusief het amendement Schonis. Ook was er steun voor onder meer duidelijke afvalscheidingsinformatie op producten en aandacht voor PFAS in circulair beleid.

April 2nd, 2020