Kabinet start verkenning naar infrastructuur plastictransport

Het kabinet gaat een verkenning starten naar de benodigde infrastructuur voor het transport van plastics voor recycling. Dit moet bijdragen aan een mondiale voorsprong van Nederland in het verwerken van plastics.

October 28th, 2020