Kabinet blij met Europees CO2-reductiedoel van 55 procent

Het Nederlandse kabinet is blij met het voorstel van de Europese Commissie om het Europese broeikasgasreductiedoel voor 2030 op te hogen naar ten minste 55 procent.

October 16th, 2020