Invloed MSC Zoe zichtbaar in monitoring Waddenzee

In 2019 werd meer zwerfafval aangetroffen in de Waddenzee dan het jaar ervoor. Dat is grotendeels te herleiden tot de containerramp met de MSC Zoe, maar niet volledig.

February 27th, 2020