‘Interpretatieprobleem was reden om rubberkorrels te bespreken’

Nederland had goede redenen om – ondanks haar eigen standpunt ten aanzien van normen voor PAK’s in rubbergranulaat – zich toch niet te verzetten tegen de interpretatie van de Europese Commissie, nadat het de normering had aangekaart bij de Commissie en de lidstaten.

March 9th, 2017