Ingenieursbureau evalueert Mer van Rec Harlingen

Wijken de milieueffecten van de Rec in Harlingen af van de voorspellingen in de Milieueffectrapportage (Mer) uit 2007? Een ingenieursbureau onderzoekt het voor de Provincie.

October 15th, 2016