ILT: onafhankelijkheid vergunningen onvoldoende geborgd

Het stelsel voor vergunningverlening en handhaving door omgevingsdiensten moet beter. De omgevingsdienst heeft onvoldoende beslissingsbevoegdheid, waardoor de onafhankelijkheid in het geding kan komen.

December 3rd, 2019