Huidige fiscale wetgeving ontoereikend in aanpak milieuschade

De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. De nadruk ligt nu op de consument, maar effectiever zou het zijn om in een eerder stadium van het productieproces groene belastingen te heffen.

November 17th, 2017