Hindernissen voor MKB die circulair willen worden

Uit een analyse van case studies onder midden- en kleinbedrijven, blijkt dat het MKB diverse belemmeringen ondervindt bij de transitie naar een circulaire economie. Ondanks dat er verscheidene beleidsinstrumenten beschikbaar zijn om circulaire principes te implementeren.

December 6th, 2016