Herbelofte om economie circulair te maken

Meer dan vijftig beleidsmakers, CEO’s en andere invloedrijke personen hebben hun inzet om te bouwen aan een circulaire economie opnieuw bevestigd.

June 15th, 2020