Gunning Limburgs papier kapot geprocedeerd

Na niet één maar twee juridische trajecten is RWM er klaar mee; de inzameling en verwerking van het oud papier van vier Limburgse gemeenten wordt helemaal niet meer gegund.

August 22nd, 2017