Grondstoffen in kaart met Europees kennisknooppunt

Informatie over grondstoffen binnen Europa is verspreid over ministeries, agentschappen, geologische onderzoeken, onderzoeksbureaus en universiteiten. Een kennishub moet die bronnen samenbrengen.

November 16th, 2017