Groenverwerkers produceren 2 Mton compost

Nederlandse verwerkers van groenafval produceerden in 2016 samen zo’n 2 Mton compost, 400 kton houtbrandstoffen, 200 kton grondproducten en 300 kton zeefgrond. In totaal is 3,2 Mton groenafval ter verwerking aangeboden, waarvan 2,2 Mton afkomstig van gemeenten.

April 11th, 2017