Groeistrategie voor Nederland gepresenteerd

De eerste lijnen voor een duurzame groeistrategie voor Nederland staan op papier. Over het investeringsfonds voor innovatie moet in het eerste kwartaal van 2020 meer duidelijkheid komen.

December 16th, 2019