Grip op gevaarlijke stoffen in afval

Nederland onderscheidt een aantal afvalgroepen met een verhoogd risico op de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die daarom, met het oog op de toenemende recycling, goed in de gaten gehouden moeten worden.

August 23rd, 2017