Gemeentelijk afval in 2015 vaker nuttig toegepast

In 2015 zamelden gemeenten 20 kton minder afval in dan in 2014. Het scheidingspercentage van huishoudelijk afval nam opnieuw met 1 procentpunt toe.

April 13th, 2017