Geen onderzoek naar machtsmisbruik HVC

De mededingingsautoriteit gaat niet beoordelen of HVC haar monopoliepositie misbruikt door te hoge kosten in rekening te brengen. De onderzoeksinspanning staat niet in verhouding tot het verwachtte resultaat en impact op het consumentenwelzijn.

January 31st, 2018