Geen draagvlak voor variabele tarieven in Elburg en Oldebroek

In de gemeenten Elburg en Oldebroek liggen voorstellen bij de gemeenteraden om akkoord te gaan met een nieuw plan om het restafval terug te dringen. Doel is maximaal 100 kilo restafval per inwoner in te zamelen in 2020.

November 10th, 2016