Gedeeltelijk succesvol Wob-verzoek export vloeibare afvalstoffen

Hoeveel vloeibare afvalstoffen zijn er in 2016 in bulk afgevoerd naar buitenlandse DTO’s en cement- en kalkovens? De staatssecretaris heeft een Wob-verzoek rond die vraag deels gehonoreerd.

September 11th, 2017