Gebrek aan kennis over microplastics in landbouwbodem

Scandinavische onderzoekers schatten dat er jaarlijks miljoenen kilo’s microplastics in landbouwgrond belanden. Met hun onderzoek willen zij benadrukken dat er maar weinig bekend is over de mogelijke gevolgen van deze microplastics voor ons voedsel.

November 8th, 2016